Analizy HPLC/GC

 Analizy HPLC

Wykonujemy analizy HPLC związków, których detekcja jest możliwa przy użyciu detektorów DAD i RID.


Analizy GC
Wykonujemy analizy GC: jakościowe i ilościowe oznaczenie lotnych związków organicznych.


Dysponujemy następującymi urządzeniami:

  1. Chromatograf cieczowy Agilent 1200 z detektorami RID oraz DAD

  2. Chromatograf gazowy Autosystem XL Perkin Elmer z detektorem FID 

  3. Chromatograf gazowy firmy Microlab z detektorem TCD


Zapraszamy do współpracy info@aabiot.com

Menu głównehttp://www.aabiot.home.pl/Main/AABIOP/AABIOP/AABIOP.html

A&A Biotechnology, Al. Zwyciestwa 96/98, 81-451 Gdynia,

Polska, tel: + 48 58 7351194, +48 58 698 2194, faks + 48 58 6228578

info@aabiot.com